Regulamin

1. Zameldowanie w Hostelu odbywa się na podstawie ważnego dokumentu tożsamości: dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy bądź legitymacji ze zdjęciem. Bez okazania ważnego dokumentu personel może odmówić zameldowania gościa. Wymagany jest dokument tożsamości od wszystkich osób nocujących.
2. Zameldowanie gościa następuje po godzinie 16:00 w Hostelu Orange oraz po godzinie 14:00 w Hostelu Orange Plus (zameldowanie przed podanymi godzinami jest możliwe tylko w przypadku, gdy miejsce noclegowe nie było wcześniej zajęte).
3. Płatności za cały nocleg dokonuje się w momencie zameldowania gościa. W przypadku braku środków pieniężnych w złotówkach w momencie nocnego zameldowania, gość może pozostawić w depozycie środki pieniężne w innej walucie odpowiadające kwocie za nocleg, pod warunkiem, że rano wymieni pieniądze w kantorze i opłaci prawidłowo nocleg.
4. Za wykupiony nocleg nie są zwracane pieniądze.
5. W przypadku skrócenia pobytu w Hostelu zwrot pieniędzy za niewykorzystane noce nie jest możliwy.
6. Za opłacony nocleg istnieje możliwość wystawienia faktury VAT. Potrzebę otrzymania faktury należy zgłosić niezwłocznie przy opłacaniu noclegu, nie ma bowiem możliwości późniejszego wystawienia faktury na podstawie paragonu (paragonu bez wpisanego numeru NIP). Termin wystawienia faktury zgodny jest z obowiązującymi w chwili sprzedaży przepisami prawa w tym zakresie.
7. Za klucz do pokoju należy uiścić kaucję/depozyt w gotówce. Kaucja za klucz do pokoju wynosi 20 zł . Zwrot kaucji dokonuje się na podstawie zwrotu kluczy.
8. Doba hostelowa trwa do godziny 12:00 następnego dnia. Do tego czasu należy opuścić miejsce noclegowe. W przypadku nie wymeldowania się klienta do godziny 12:00 jest on zobowiązany do uiszczenia opłaty za kolejny rozpoczęty nocleg. Jednakże nocleg w Hostelu jest możliwy tylko wówczas jeśli ten pokój nie był wcześniej zarezerwowany. W przypadku braku kontaktu z gościem personel Hostelu ma prawo wejść do pokoju w celu posprzątania pokoju.
9. Przedłużenie pobytu należy zgłosić w recepcji do godziny 10:00 w dniu, w którym planuje się przedłużenie celem ustalenia warunków dalszego pobytu. Nie ma gwarancji pozostania w tym samym pokoju.
10. W Hostelu nie ma ograniczenia czasowego wyjścia czy też powrotu gości do Hostelu, jednak obowiązują zasady ciszy nocnej od godziny 22:00 do 6:00.
11. Pokoje na terenie Hostelu są koedukacyjne. Nie ma pokoi z podziałem na płeć.
12. Zastrzegamy sobie możliwość dokwaterowania nowego gościa do zameldowanej już w danym pokoju osoby, jeżeli pokój nie jest wykupiony na wyłączność, a miejsca w danym pokoju pozostają wolne.
13. Należy korzystać wyłącznie z łóżka i szafki, które zostały przydzielone przez personel w momencie zameldowania. W przypadku zajęcia dodatkowego łóżka gość zobowiązany jest do zapłaty za nie.
14. Zastrzegamy sobie możliwość wejścia do pokoju gościa w celu posprzątania pozostałych łóżek, które nie były przez niego zarezerwowane.
15. Na poczet rezerwacji należy wpłacić 50 % zadatku. Pozostała część kwoty jest opłacana w momencie zameldowania.
16. Wpłacony zadatek na poczet rezerwacji zwracamy w przypadku odwołania rezerwacji 7 dni przed datą rezerwacji. W innej sytuacji zadatek nie podlega zwrotowi. Zadatki w euro nie są zwracane.
17. Na terenie Hostelu osoby niezameldowane mogą przebywać tylko i wyłącznie za zgodą personelu. Goście od osób nocujących mogą przebywać w Hostelu jedynie poza godzinami ciszy nocnej.
18. Goście hostelowi mogą korzystać z kuchni oraz kącika dziennego, jednakże po godzinie 22:00 do 6:00 rano obowiązuje cisza nocna. Prosimy w tych godzinach również nie gotować.
19. W kuchni obowiązuje samoobsługa, a goście korzystający z kuchni zobowiązani są do utrzymania porządku.
20. Obsługą pralki zajmuje się wyłącznie personel Hostelu. W razie zgłoszenia potrzeby wykupienia usługi prania i suszenia tylko personel Hostelu włącza i wyłącza sprzęty. Koszt jednorazowej usługi wynosi 15 zł.
21. Na terenie Hostelu istnieje możliwość wypożyczenia ręcznika. Opłata za jeden ręcznik to 2 zł.
22. Za dzieci zameldowane w Hostelu odpowiadają wyłącznie rodzice. Rodzice z dziećmi nie powinni rezerwować miejsc w pokojach wieloosobowych, jedynie pokoje na wyłączność.
23. Odpowiedzialność Hostelu jest ograniczona do rzeczy pozostawionych w depozycie na recepcji lub w pomieszczeniu na bagaże. Zaleca się zamykanie rzeczy w szafkach (Hostel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w pokojach).
24. Gość hostelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Hostelu powstałe z jego winy.
25. Personel ma prawo do wezwania ochrony w sytuacji zagrożenia lub gdy nie potrafi poradzić sobie z gościem.
26. W przypadku problematycznego gościa, który nie chce opuścić pokoju pomimo interwencji personelu, wezwana ochrona ma prawo otworzyć pomieszczenie za zgodą pracownika obiektu.
27. Na terenie Hostelu zabronione jest przebywanie zwierząt.
28. Na terenie Hostelu obowiązuje całkowity zakaz palenia. Kara za palenie wynosi 300 zł.
29. W przypadku łamania regulaminu Hostelu, nieodpowiedniego zachowania na terenie Hostelu, personel recepcji ma prawo odmówić klientowi dalszego noclegu. W takich przypadkach nie zwracamy opłaty uiszczonej za nocleg.
30. Uprzejmie prosi się gości o zachowanie ładu w pokojach po zakończeniu noclegu. W przypadku ekstremalnego sprzątania gość musi dopłacić 50 zł.
31. Hostel zastrzega sobie prawo do zmiany cen w wybranych przez siebie okresach.
32. Hostel zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w każdym czasie.